Monthly Archives / March 2016
Stop nasilju
Mar 30, 2016 0

Održana radionica ¨Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“.

Omladinsko udruženje Nova vizija u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih iz Travnika, realizovalo je 30.03. edukativnu radionicu na temu ¨Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Moderatori radionice bili su edukatori CEM-a a prisutni na radionicu imali su priliku upoznati se osnovnim pojmovima o rodno zasnovanom nasilju, najčešćim oblicima ovog nasilja ali i intreaktivno sudjelovati u prepoznavanju ovog problema. Pored predstavljanja zabrinjavajući podataka o ovom velikom  problemu bh.društva mladi su se mogli upoznati i sa incijativama koje provodi CEM ali i sugerisati preventivne mjere.  Podatak da svaka peta žena u BiH trpi neki vid nasilja te da je nažalost ovaj negativni trend i dalje u porastu dokaz je da treba ovakvih programa što više kao i niz drugih mjera od strane relevantnih institucija.
Nova vizija nastavlja sa edukacijom i u narednom periodu a uskoro pripremamo i nekoliko zanimljivosti u Omladinskom centru Novi Travnik.

Fotografije sa radionice

radionice
Mar 17, 2016 0

Dvije godine uspješnih edukativnih radionica Nove vizije

Edukativne radionice Nove vizije počele su prije tačno dvije godine… 

Na današnji dan, 17.03.2014 godine počeli smo sa prvom edukativnom radionicom. Naš prvi projekat Eko buđenje grada mladosti  pored edukativnih izleta i uličnih kampanja sadržavao je i radionice. Tada zajedno sa mladima , njih 20-tak počeli smo našu priču zajedničkog učenja i druženja. Razgovarali smo tada o temama iz oblasti ekologije. Danas, 2 godine nakon prve radionice, iza sebe imamo na desetine radionica, od ekologije, prevencije rodno zasnovanog nasilja, volonterizma, aktivizma pa do radionica iz oblasti demokratije. Teme za radionice prilagođene su potrebama mladih ljudi, onih koji žele biti pokretači pozitivnih promjena u zajednici u kojoj živimo.

11094999_1144070345617838_1914665901561644858_n

Danas je u Omladinskom centru upriličena nova edukativna radionica na temu ¨Izloženost mladih izazovima modernog dobra i način prepoznavanja rizika. Na intereaktivnoj radionici prisustvovalo je 20-tak mladih osoba a u narednom periodu nastavlja se ciklus edukacije ali i drugih aktivnosti s ciljem jačanja omladinskog aktivizma u Novom Travniku.

 

 

nure i mehmed obuka
Mar 15, 2016 0

Nova vizija dio projekta „Bolji parlamenti – jača demokratija“

Organizacija Perpetum mobile iz Banja Luke realizuje projekat ¨„Bolji parlamenti – jača demokratija“ a prethodnog vikenda dva člana Nove vizije , naši volonteri, Nuredin i Mehmed, boravili su u Tesliću gdje se odvijala obuka za vršnjačke edukatore na ovom projektu. Projekat ima za cilj da poboljša kapacitet i mogućnosti mladih i omladinskih nevladinih organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i da utiče na parlamentarne procese koji se tiču specifičnih pitanja mladih. Na taj način, projekat će doprinijeti transparentnosti i odgovornosti državnog i entitetskih parlamenata. Nova vizija partner je na ovom projektu a naši peer edukatori uskoro će u saradnji sa školama realizovati nekoliko edukativnih radionica na temu demoktarije kao i organizovati posjetu federalnom parlamentu.

¨Treningu je prisustvovalo dvadeset vršnjačkih edukatora/ica iz deset omladinskih centara/organizacija iz deset različitih općina/gradova u BiH. Omladinski centri/organizacije koji učestvuju u projektu su: Nova vizija Novi TravnikDON Prijedor, Dom omladine Zvornik, Omladinski centar Trebinje, Udruženje za edukaciju i političku organizaciju Doboj, PRONI Bijeljina, Damar omladine Visoko, DOM Velika Kladuša, Snaga mladih Mostar,  i Centar za edukaciju mladih Zenica.¨

Ispisujemo još jednu pozitivnu priču…. sa mladima

ngoy meeting
Mar 13, 2016 0

Održan sastanak partnerskih organizacija u Banja Luci

Nova vizija uspješno realizuje planirane aktivnosti u okviru projketa YMI

Devetog marta održan je sastanak partnerskih organizacija okupljenih oko projekta ¨Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u BiH osporavajući rodne stereotipe.  Sastanku su pored 10 organizacija iz BiH koje provode ovaj projekat prisustvovale i partnerske organizacije koje su koordinatori aktivnosti Perpetum mobile iz Banja Luke, Asocijacija XY iz Sarajeva i Snaga mladih iz Mostara. Sve organizacije imale su kratke prezentacije realizovanih aktivnosti kao i plan rada za naredni periodu. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Care International Balkans a u radu svih organizacija i unaprijeđenje aktivnosti razgovaralo se i na odvojenim sastancima.

Podsjećamo Nova vizija dio je ovog projekta od marta mjeseca 2015 godine..