U sklopu projekta ¨Bolji parlamenti-jača demokratija¨ vršnjački edukatori Omladinskog udruženja Nova vizija počeli su realizaciju radionica u Mješovitoj srednjoj školi Novi Travnik. 
Projekat ima za cilj jačanje demokratskih vrijednosti te aktivnije uključenje mladih u proces donošenja odluka. Nevladina organizacija Perpetum mobile iz Banja Luke nosioc je ovog projekta a Nova vizija je partner na samom projektu. Projekat se implentira u još nekoliko gradova BiH a finansiran je od strane Holandske ambasade.

Radionice o lobiranju, javnom zagoravanju, prepoznavanju problema te omladinskom aktivizmu realizovale su se 13. i 14. aprila u prostorijama škole u saradnji sa 40 učenika ove škole.

U toku mjeseca maja, mladi će imati priliku posjetiti zgradu Federalnog parlamenta te predstaviti neki problem i razgovarati sa predstavnicima vlasti.