U julu 2015 godine Nova vizija preuzela je upravljanje Omladinskim centrom u Novom Travniku.  Tada je ugovor sa općinom Novi Travnik potpisan na godinu dana uz dogovor o koordinisanjem centrom ali i obavezama jedne i druge strane.  S obzirom na pozitivan trend rasta broja aktivnosti u Omladinskom centru te neprikosnoven rad volontera/ki centra i koordinatora , ugovor se nastavlja i do juna 2017 godine.  Zahvaljujući prvenstveno velikom naporu volontera/ki Nove vizije i želji da mladi imaju sigurno mjesto za svoje aktivnosti nastavlja se uspješan trend rada Omladinskog centra.

Od vremena preuzimanja koordinacione uloge u Omladinskom centru do početka jula 2016 godine u prostorijama centra je realizovano ukupno 908 sati. Različite radionice, sastanci, probe i trenizi neformalnih grupa i udruženja učinile su omladinski centar mjestom kreativnih ideja, pozitivnih priča i aktivnosti koje imaju za cilj da mladima pruže priliku da ispolje svoj talenat i uče sa vršnjacima.

Omladinski centar kroz programe Nove vizije postao je i mjesto zdravog i sigurnog okruženja s obzirom da je u OC strogo zabranjeno konzumiranje alkohola, cigareta i drugih štetnosti te se kroz rad centra promoviše tolerancija, radi na prevenciji nasilja i kreira ambijent sigurnog okruženja za mlade.

 

Pozitivni trend se nastavlja i u narednom periodu.