Monthly Archives / August 2016
cover web
Aug 27, 2016 0

Ispisujemo novu pozitivnu priču uskoro

Nova vizija u saradnji sa Institutom za razvoj mladih Kult u okviru programu Lokalne građanske incijative uskoro će  početi sa nizom aktivnosti na području općine Nove Travnik. Održat će se nekoliko eduaktivnih radionica iz oblasti ekologije, raditi na dijalogu vijeća učenika ali i uređenju jednog od izletišta na području općine Novi Travnik.

Ugovor je potpisan a ovih dana počinje realizacija aktivnosti.

 

 

Katy-2
Aug 27, 2016 0

PR Nove vizije sudjeluje u projektu WYLD

PR Nove vizije Senadina Mehanović sudjeluje u projektu  Women Youth Leadership Development (WYLD) koji organizacija Žene za žene International iz Sarajeva implementira u Bosni i Hercegovini.  U periodu 23. i 24. augusta zajedno sa brojnim aktivistkinajma iz čitave BiH Senadina je sudjelovala na prvoj u nizu radionica koje će se održati u narednom periodu.

Za Novu viziju posebna je čast da vrijedna volonterka Senadina sudjeluje u ovom programu što će uveliko imati doprinos i razvoju programa ali i misije naše organizacije.

 

 

lupa web
Aug 09, 2016 0

Poziv članovima/icama Nove vizije za nestranačko posmatranje izbora

Želiš li biti osoba koja želi da doprinese transparentnom pracenju i održavanju lokalnih izbora 2016 godine, biti dio ekipe onih koji žele da izborni proces protekne bez nepravilnosti i malverzacija. Nova vizija vas poziva da budete posmatrač ¨Pod lupom¨ a posebno ohrabrujemo mlade ljude koji su prolazili neke od naših aktivnosti.

Prijave na link : http://podlupom.org/v2/bs/clanak/prijavi-nepravilnosti-i-posmatraj-izbore-za-koaliciju-pod-lupom/171

web cover novi
Aug 06, 2016 0

Novu viziju posjetila predstavnica OSCE-a

Početkom augusta u službenoj posjeti Novoj viziji bila je predstavnica kancelarije OSCE-a iz ureda u Travniku, Monika Zollerova. Ovim povodom predstavljeni su trenutni programi misije OSCE-a u BiH ali i regionalnog uredau Travniku kao i  mogučnosti uključivanja Nove vizije u programe koji se realizuju. Predstavnica OSCE-a upoznala je se i sa trenutnom situacijom po pitanju mladih na području općine Novi Travniku ali i programima koje provodi Nova vizija. U sklopu ovog razgovora razmjenjena su i mišljenja za izradu zajedničkih programa s ciljem unaprijeđenja položaja mladih na području ove općine ali i izgradnje kapaciteta naše organizacije. U narednom periodu nastavlja se dijalog kao i zajednički rad Nove vizije i misije OSCE-a.

 

Ova posjeta još jedan je dokaz prepoznavanja našeg rada i  svakako prilika da unaprijedimo naše programe.

lod 1
Aug 05, 2016 0

Predstavnici Nove vizije na obuci za LOD metodologiju

Predstavnici OU Nova vizija sudjelovali su  na treningu “LOD metodologija i njena primjena”  koji se održao  u općini Novi Travnik u saradnji sa UNDP-om i Savezom općina i gradova FBiH. Opcina Novi Travnik na nedavno održanoj sjednici općinskog vijeca je usvojila primjenu LOD metodologiju u buducem radu sa OCD.

Već od naredne godine općina bi trebala da sredstva a projekte NVO sektora dodjeluje po ovoj metodologiji što će uveliko doprinijeti kvaliteti rada ali i većoj transparetnosti trošenja novca.

Katy-2
Aug 03, 2016 2

Lokalna građanska incijativa u Novom Travniku

Ovih dana privodi se kraju potpisivanje  ugovora za realizaciju novog projekta u Novom Travniku između Instituta za razvoj mladih Kult  i Nove vizije .

Novi projekat realizovat će se tokom augusta, septembra  i oktobra na području općine Novi Travnik a ima za cilj jačanje  dijaloga  među mladima te podizanje ekološke svijesti kod mladih. Tri ključne kompomente projekta su ¨Dijalog moj izbor¨, ¨Eko akcija-insipirisani prirodm¨ i ¨Enjoy life¨. Projekat se finansira kroz grant sredstva Instituta za razvoj mladih Kult iz Sarajeva i UNDEF-a kroz program lokalne građanske incijative.

Više informacija o samoj incijativi ali i nacinu aktivnog sudjelovanja u projektu slijedi uskoro.