Monthly Archives / November 2016
prica-o-herojima-web-stranica
Nov 21, 2016 0

Ispiši svoju priču / Priču o herojima

Šta za tebe predstavlja volonterizam, kako posmatraš volonterizam, da li je bitan i koliko, koliko je razvijen danas volonterski rad, voliš li da volontiraš i kakva su tvoja iskustva? Ispričaj nam svoju priču, šta za tebe predstavlja volonterizam, da li si volontirao/la, koja su iskustva i šta misliš o volonterizmu??

Sudjeluj u inspirisanju drugih, pokreni sebe i zajednicu u kojoj živiš !

Povodom 5.12. Međunarodnog dana volontera OU Nova vizija priprema ¨Priču o herojima¨ manifestaciju posvećenu volonterima, volonterskim akcijama i druženju volontera,a ti svojim sugestijama, komentarima, izjavama pomažeš u realizaciji ove aktivnosti.

 

Ispiši svoju priču :…

dsfdsfsdf
Nov 20, 2016 0

Elektronski priručnik za mlade ¨Aktiviraj ¨ (preuzmite besplatno)

U sklopu projekta  „Bolji parlamenti – jača demokratija“ , u kojem je Omladinsko udruženja Nova vizija “ zajedno sa mladima sa područja općine Novi Travnik, prvenstvo učenicima MSŠ Novi Travnik  uzelo aktivno učešće  i koji ima za cilj da poboljša kapacitete i mogućnosti mladih i omladinskih nevladinih organizacija, da utiču na parlamentarne procese koji se bave specifičnim pitanjima mladih, nastao je i elektronski  priručnik „Aktiviraj“.

Ovaj elektronski priručnik je namijenjen za edukaciju mladih (učenika/ca srednjih škola) a svrha mu je da upozna mlade o političkom sistemu i načinu učešća građana, posebno mladih u demokratskim procesima. Lako je razumljiv, prilagođen jeziku mladih, sa jasnim i konkretnim primjerima. Teme koje obrađuje priručnik su:

  1. Prepoznavanje problema,
  2. Zagovaranje i lobiranje,
  3. Aktivno biračko pravo,
  4. Koristi od aktivnog učešća u javnom životu i
  5. Vještine komunikacije.

Svaka od tema je osim teorijskog dijela praćena i primjerom radionice koja se može praktikovati u školama, omladinskim nevladinim organizacijama i drugim ustanovama i organizacijama za mlade. Obuku mogu da rade mladi ljudi, vršnjački eduaktori/ce, omladinski radnici/e, i nastavno osoblje u okviru časova demokratije, razredne nastave ili u okviru bilo koje druge obuke za mlade.

Projekat podržava Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, a implementira Perpetuum mobile iz Banja Luke.

Mladi iz Novog Travnika uskoro idu u posjetu Federalnom parlamentu :)

Prirucnik-aktiviraj ( Preuzmite prirucnik )

Katy-2
Nov 18, 2016 0

Mladi su izabrali dijalog !

Mladi u Novom Travniku iz izabrali dijalog kao put izgradnje bolje budućnosti…

 

U prostorijama Omladinskog centra Novi Travnk u cetvrtak , 17,11. . održan je sastanak vijeća učenika srednjih škola u Novom Travniku, članova lokalnog tima asocijacije srednjoškolaca i predstavnika općine Novi Travnik. Sastanak se realizirao kao dio aktivnosti u sklopu projekta Lokalne građanske incijative koji je podržan od strane instituta za razvoj mladih Kult a impelemntira se u Novom Travniku.

Ovo je bila jedinstvena prilika jer su po prvi put vijeća učenika koja rade po bosanskom i hrvatskom programu se sastala i razmjenila informacije. Mladi u ovom gradu, posebno učenici nemaju prilike , ali i dovoljno snage da se izbore sa nametnutim predrasudama o podjelama u nekad zvanom gradu mladosti. Upravo je kroz ovaj sastanak otvoreno razgovarano o problemima mladih te predložene mjere kako povečati dijalog i pospješiti saradnju među mladima a samo zajedno mladi mogu da postignu mnogo više.
Nova vizija inicirat će zajedničke sastanke i druge aktivnosti a sve s ciljem kreiranja zdravih ideja i rješavanjem konkretnih problema za mlade u ovom gradu jer mladi zaslužuju bolju i sretniji budućnost daleko od vela nacionalnih podjela.
snimanje staza
Nov 16, 2016 0

Predstavnik Nove vizije sudjelovao na omladinskoj razmjeni u Leskovcu…

“Pink for girls, blue for boys” naziv je omladinske razmjene koja se u periodu od 6-15 novembra održala u Leskovcu u Srbiji. Mladi iz Poljske, Srbije , Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Grčke, njih 30, okupili su se kako razgovarali o rušenju predrasuda i stereotipa te kreirali zajedničke kampanje i naučili kako prevenirati negativne pojave u društvu koje rezultiraju nastanku nasilja i diskriminaciji.

15094494_1337434882948049_2597628969106514731_n

U sklopu razmjene mladi su imali priliku upoznati se sa trenutnim programima iz ovih oblasti u različitim zemljama te na koji naćin realizovati online kampanje. Kao rezultat ramzjene u narednih 6 sedmica realizovat će se i online kampanja u zemljama učesnicama programa a mladi ce je realizovati zajedno za sve zemlje. Organizator događaja bila je organizacija Narodni parlament iz Leskovca u skopu programa Erasmus plus.