Nova vizija partnerska je organizacija na jos jednom projektu koji ce se realizovati u narednom periodu.

http://www.asocijacijaxy.org/korak-blize-eliminaciji-nasilja

Prvi koordinacioni sastanak partnerskih organizacija u okviru projekta Sveobuhvatni pristupi uključivanja mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, a koji finansira UN WOMEN ured BiH, održan je 25. i 26. januara, u hotelu Holywood u Sarajevu. Partnerstvo u sastavu Asocijacije XY, CARE NWB, Perpetuum mobile Banja Luka i Snaga mladih Mostar prošireno je na četiri nove organizacije i to Otaharin Bijeljina, Forum tetar Istočno Sarajevo, Nova vizija Novi Travnik i Klub La Vie Livno koje će biti odgovorne za sprovedbu aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.