Monthly Archives / March 2017
cover web vizija
Mar 29, 2017 0

Novu viziju posjetili predstavnici misije OSCE-a

Danas nas je posjetilo osoblje misija OSCE-a na celu sa sefom terenskog ureda gospodinom Cristianom Barale i tom prilikom uprilicen je razgovor o programima koji se trenutno provode ali i planovima Nove vizije.

Predstavnici/e misije OSCE-a izrazili su veliku podršku našem radu i pohvalili aktivnosti koje provodimo. Ovo je bila prilika da se još jednom potvrdi dobra saradnja koju imamo ali i naprave pomaci kad je u pitanju rad na pitanjima mladih i izgradnja kapaciteta. Podrška je iskazana i kroz donaciju novog računara Novoj viziji i ovom prilikom se iskreno zahvaljujemo misiji OSCE-a.

Katy-2
Mar 27, 2017 0

Članovi Nove vizije sudjeluju na treningu sa partnerskim organizacijama

U toku je dvodnevni trening u sklopu projekta “Sveobuhvatni pristup uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini” koji se realizuje u Banja Luci. Nova vizija partnerska je organizacija na ovom programu koji provodi Asocijacija XY, Snaga mladih, Perpetum mobile, Care a program finansira UN Women. Trening se odnosi na izgradnju kapaciteta omladinskih organizacija s ciljem što efikasnije realizacije projekta u narednom periodu.

web-cover-radionice
Mar 07, 2017 0

Nova vizija i Tetar Fedra realizovali zajedničku radionicu

Predstava ¨Vršnjačka medijacija pod okriljem teatra¨ koji se realizuje u okviru programa Dječije scene Teatra Fedra iz Bugojno večeras je održana u Omladinskom centru Novi Travnik. Nova vizija u sklopu programa Budi muško klub bila je domaćin ovog događaja koji šalje jasnu poruku mladima o problemu koji je prisutan u našem društvu a koji je često neprimjetan ili zanemaren od strane društva. Zahvaljujući ekipi iz Teatra Fedra , vrhunskoj glumackoj ekipi koja na poseban, inovativan i edukativan način prenosi poruke o prepoznavanju i borbi protiv nasilja, mladi u Novom Travniku večeras su mogli dosta da nauče ali i iznesu svoje stavove.

https://www.youtube.com/watch?v=_8oCk9fXyJs

Sam program je interaktivan, pored glumačke ekipe, svi učesnici radionice sudjeluju u diskusiji , režiranju scena što znatno doprinosi boljem prenošenju poruke ovog programa. Hvala gostima, učenicima, predstavnicima vijeća učenika, medijima a posebno hvala ekipi iz Teatra Fedra, hvala profesorici Selmi Rustempasic , hvala mladima bez kojih ova priča ne bi imala ovako lijep ishod.

Budi muško klub / Nova vizija