Monthly Archives / October 2017
radionice
Oct 16, 2017 0

Uspješno održana radionica ¨Fake free/ Lažna sloboda¨ u Omladinskom centru Novi Travnik

Nova vizija u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih organizovala je danas edukativnu radionicu ¨Fake free/lažna sloboda¨ u Novom Travniku. Prezentacija je dio aktivnosti mreže ¨ Životni stil bez alkohola¨ koju koordiniše CEM a koja okuplja veliki broj organizacija. Cilj ove mreže je zaštita djece i mladih kroz afirmisanje zdravih stilova života i kreiranje zdravog i sigurnog okruženja, u okviru organizacijskih programa, vrijednosti i principa, te prostora u kojima mladi borave.

Zajedno sa edukatorima iz CEM-a mladi su danas razgovarali o različitim negativnim efektima koji prate upotreba alkohola te negativnom društveno-ekonomskom aspektu ove pojave.

Aktivnosti u okviru ove mreže nastavljaju se i u narednom periodu a Nova vizija kroz sve svoje aktivnosti i projekte prvenstveno brine o zdravlju i zaštiti prava mladih, stoga nam je važno da su mladi što bolje educirani o različitim izazovima koji se danas nameću.

radionice
Oct 13, 2017 0

Radionica ¨Fake free/Lažna sloboda¨ u Omladinskom centru

Nova vizija u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih organizuje edukativnu radionicu ¨Fake free/lažna sloboda¨ u Novom Travniku. Prezentacija je dio aktivnosti mreže ¨ Životni stil bez alkohola¨ koju koordiniše CEM a koja okuplja veliki broj organizacija. Cilj ove mreže je zaštita djece i mladih kroz afirmisanje zdravih stilova života i kreiranje zdravog i sigurnog okruženja, u okviru organizacijskih programa, vrijednosti i principa, te prostora u kojima mladi borave.

Zašto su mladi sve više meta alkohol industrije, koje su posljedice, koji problemi konzumiranja alkohola, kako se boriti sa ovom negativnom pojavom, gdje je zdravlje mladih danas i koliko su mladi osnaženi da se izbore sa ovom negativnom pojavom ? Dođite, sudjelujte i analizirajte zajedno ovaj problem.

Omladinski centar Novi Travnik, 16.10.2017 godine od 12:30.

Vidimo se !

cover web vizija
Oct 05, 2017 0

Realizovana kampanja ¨Možda me čuješ! ¨

U sklopu projekta Sveobuhvatni pristupi uključivanja mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini – Inicijativa mladića, danas je u Travniku na Trgu Europe održana kampanja pod nazivom „Možda me čuješ“.

Kampanju su realizovali članovi „Budi muško klub“ Travnik koje okuplja omladinsko udruženje „Nova vizija“ čije je sjedište u Novom Travniku. Kampanji su prisustvovali i članovi partnerske organizacije Perpetuum Mobile (Banja Luka), predstavnica UN Women ureda u BiH, predstavnici Centra za socijalnu pomoć Novi Travnik, . Svoju veliku podršku dali su i pripadnici policijske stanice Travnik koji su mladima uputili riječi podrške ali i prepoznali važnost ovakvih akcija. Članovi udruženja su izveli preformans čija je tematika nasilje nad ženama, nakon čega su sa transparentima prošetali kroz grad i razgovarali s građanima o ovom globalnom problemu. Bila je ovo prilika da se građani Travnika upoznaju sa radom Budi muško kluba, kampanjama koje provode mladi ali i daju svoj doprinos u borbi protiv ove negativne pojave koja je nažalost prisutna u našem društvu. Multisketorskim pristupom i istinskom borbom svi zajedno možemo mjenjati ovo društvo i raditi na smanjenju nasilja a edukacija mladih ljudi prepoznata je kao najbolji model. Program Mladi koji se koristi u metodologiji rada Budi muško kluba Travnik međunarodno je priznat i provodi se u još nekoliko gradova naše zemlje ali i zemljama regiona. Dio programa odnosi se na direktnu saradnju sa školama, realizaciju vršnjačkih radionica, treninge za vršnjačke edukatore, performansi i akcije u zajednici. Mladima je ovo prilika da kroz razvijenu metodologiju uče o borbi protiv nasilja , rade na promociji zdravi životnih stilova ali i druže sa sa vršnjacima koji žele sigurnije društvo. Mladi ljudi žele dati svoj doprinos u borbi protiv nasilja nad ženama, a naša je zadaća podržati njihove napore. Nova vizija u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama nastavlja sa slicnim aktivnostima i u narednom periodi. Mi smo ponosni na našu najbolju ekipu :) Hvala : Predstavnicima vijeća učenika Mješovite Srednje Ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik, Mješovite srednje tehničke škole Travnik, policijskoj stanici Travnik, direktorici centra za Socijalni rad Novi Travnik, Kanalu 6, TNT, Drukčiji radio, gospodinu Mirsadu Mujanovicu , hvala svakom pojedincu koji je na bilo koji naćin pomogao u realizaciji naše akcije, hvala kolegama iz CEM-a na ustupljenom inventaru. Veliko hvala našim partnerskim organitacijama, Perpetum mobile, XY, Snaga mladih. Hvala osobolju UN Women ureda u BiH. Hvala svima i idemo zajedno sa Vama u nove incijative..

FOTOGALERIJA