Monthly Archives / November 2017
Stop nasilju
Nov 25, 2017 0

Vizionari i BMK Travnik obilježili 16 dana aktivizma

Danas su mladi jasno rekli NE nasilju !

25. novembar je Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, danas je započeta globalna kampanja pod nazivom: „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Prvi dan kampanje članovi BMK Travnik su obilježili kroz ples,razgovor i slikanje sa građanima.
Ova vrhunska ekipa mladih uveliko svojim idejama doprinosi podizanju svijesti o važnosti borbe protiv nasilja u našoj zemlji.