Ekologija


Nova vizija član je Planinarskog saveza BiH od maja mjeseca 2014 godine. Zahvaljujući uspješno realizovanom projektu ¨Planinarstvo za sve¨ , koji smo realizovali u saradnji sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša postali smo dio velike porodice ljubitelja planinarenja.

psbih-logo-sidebar

Kao jedan od ciljeva rada Nove vizije svakako je promocija i razvoj planinarstva u lokalnoj zajednici s posebnim akcentom na mlade.  U periodu iza nas realizovali smo brojne edukativno-planinarske izlete na Vlašić, Kalin, jezeru Radovan, nekropola stećaka Maculje , Crni vrh i sl…