O nama

vizija

Nezadovoljni položajem mladih u lokalnoj zajednici ali i nedovoljnim naporima od strane mladih ljudi za stvaranje bolje zajednice, neformalna grupa mladih koji su do tad bili članovi nekih drugih organizacija ili neformalnih grupa odlučila se za osnivanje omladinskg udruženja. Osnivačka skupština udruženja održana je 30.12.2013 godine  a zvaničnu potvrdu za registraciju smo dobili od strane nadležnog kantonalnog minisatrastva 27.01.2014 godine.

 

 


Sjedište udruženja je u Novom Travniku. Udruženje okuplja mlade ljude s kojima kroz kreativno-edukativne sadržaje nastoji stvarati bolje uslove za mlade u lokalnoj zajednici. I ako relativno mlado udruženje naše ideje su prepoznali predstavnici lokalnih zajednice a posebno mladi ljudi što doprinosi svakodnevnom širenju naše priče a primjetan je i trend povečanja broja članova/ica udruženja . Danas smo u našem gradu jedno od najaktivnijih udruženja i postali smo partner školama, institucijama, organizacijama koje se bave pitanjima mladih u lokalnoj zajednici i šire . Upravni odbor čine mladi obrazovani ljudi a svaki član udruženja ima pravo da sudjeluje u kreiranju plana i programa rada udruženja.

Omladinsko udruženje Nova Vizija je organizacija civilnog društva koja djeluje na području Srednjobosanskog kantona i koja uz edukativno rekrativne programe pokušava mlade potaknuti na njihovo uključenje u rad i razvoj lokalne zajednice te unaprijeđenje vlastitih kompetencija kod mladih ljudi. Zagovaranje i promocija razvoja ekološke svijesti kod mladih s posebnim osvrtom na unaprijeđenje planinarstva kao bitnog segmenta za zdravlje mladih. Volonterski angažman kod mladih kao bitan pokretač promjena ali i učenja za dobrobiti zajednice.

Mladi uključeni u izgradnju lokalne zajednice, donošenje odluka i edukovani za doprinos zajednici u kojoj žive.

 


Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

 

Edukacija mladih ljudi i aktivno uključenje mladih u društveni život u zajednici.

Promocija i razvoj planinarstva u lokalnoj zajednici i šire te aktivno sudjelovanje na planinarskim pohodima, izletima predviđenim planom i programom Planinarskog saveza BiH kao i učešće na pohodima, izletima u organizaciji drugih udruženja. Kroz svoje sekcije udruženje će promovisati alpinizam te raditi na promociji i razvijanju sportskog penjanja kroz angažman stručnjaka iz ove oblasti. Provođenje kontinuiranog informisanja i educiranja, fizičkih i pravnih osoba o opasnostima i mjerama sigurnosti u planinama i na drugim nepristupačnim prostorima.

Zagovararanje omladinskog aktivizma, potporu i informisanje mladih o mogućnostima stipendiranja, studentskih razmjena, studentskih praksi.Izrada informativnih vodica iz različitih oblasti s ciljem boljeg obavještenja i podizanje stepena informiranosti stanovništva

Propagiranje demokratskih vrijednosti, poštivanje ljudskih prava, prava manjina i izrada strategija za jačanje lokalne zajednice u pogledu ostvarenja prava.

Organizacija edukativnih radionica, radionica za jačanje kompetencija mladih ljudi i sticanju iskustva iz različitih oblasti.

Učešće u programima razmjene, treninga i slično kroz različite programe i kontakte sa organizacijama iz zemlje i svijeta

Podizanje svijesti građana o čuvanju prirode, promocija ekologije, sprječavanju nelegalne eksploatacije prirodnih bogatstava te njegovanje autohtonih vrsta i promocija istih, organiziranje volonterskog nadzora u prirodi.

Provođenje aktivnosti kao što su markiranje planinarskih i biciklističkih staza, modernizacija planinarskih i biciklističkih staza i puteva u pogledu informisanja i orijentacije te postavljanja obilježja i info pultova s ciljem stvaranja sigurnijeg ambijenta za ove aktivnosti.

Promovisanje zdravog naćina života upražnjavanje različitih sportskih oblasti te organizacija sportskih manifestacija.

Poboljšanje i promocija biciklizma, izrada biciklističkih vodiča, mapiranje i uređenje biciklističkih staza te promocija brdskog biciklizma. Organizacija biciklističkih tura, okupljanja te učešće na bicklističkim manifestacijama u BiH, ali i šire sve s ciljem poboljšanja uslova biciklizma i angažman mladih.

Volonterizam i promocija volonterskog angažmana u lokalnoj zajednici s ciljem jačanja moralnih i društvenih vrijednosti te doprinos jačanju lokalne zajednice.

Aktivno učešće u donošenju odluka i javnih politika iz oblasti ekologije, planinarstva, volonterizma i sportskih aktivnosti.

Regionalno i međunarodno umrežavanja i sklapanje partnerstva sa drugim udruženjima koje imaju iste ili slične aktivnosti.

Sklapanje i zagovaranje saradnje sa Gorskim službama spašavanja, Crvenim krstom/Crvenim polumjesecom i drugim udruženjima koja imaju za cilj dobrovoljno pružanje pomoći, spašavanja i volonterskog rada te promociji humanitarnih aktivnosti. Saradnja sa obrazovnim ustanovama, centrima njege, centrima sa djecom s poteškoćama u razvoju te zajednički angažman kroz programe zaštite zdravlja i promocije sportskih aktivnosti.

Sudjelovanje i organiziranje obuka iz oblasti planinarstva, zdravstvene edukacije, alpinizma, biciklizma, volonterizma, ekologije i slično uz angažman stručnjaka za navedene oblasti.

Organiziranje kamp radionica, izleta pohoda, edukativnih radionica i drugih sadržaja koji imaju za cilj promovisanje statutom predviđenih aktivnosti.

Promocija zdravlja, mjera za zaštitu zdravlje te podizanje svijesti građana o značaju čuvanja zdravlja kroz organiziranje promo kampanja u cilju očuvanja zdravlja.

Promocija i izgradnja humanih vrijednosti u društvu, i poštivanje ljudskih prava

Borba protiv alkoholizma, nikotizma, narkomanije, trgovine ljudima, zlostavljanja.

Promocija i zaštita ljudskih prava, prava djece, manjina i rad na integraciji ugorženih skupina u svakodnevne životne aktivnosti

 

111