radionice
Oct 16, 2017 0

Uspješno održana radionica ¨Fake free/ Lažna sloboda¨ u Omladinskom centru Novi Travnik

Nova vizija u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih organizovala je danas edukativnu radionicu ¨Fake free/lažna sloboda¨ u Novom Travniku. Prezentacija je dio aktivnosti mreže ¨ Životni stil bez alkohola¨ koju koordiniše CEM a koja okuplja veliki broj organizacija. Cilj ove mreže je zaštita djece i mladih kroz afirmisanje zdravih stilova života i kreiranje zdravog i sigurnog okruženja, u okviru organizacijskih programa, vrijednosti i principa, te prostora u kojima mladi borave.

Zajedno sa edukatorima iz CEM-a mladi su danas razgovarali o različitim negativnim efektima koji prate upotreba alkohola te negativnom društveno-ekonomskom aspektu ove pojave.

Aktivnosti u okviru ove mreže nastavljaju se i u narednom periodu a Nova vizija kroz sve svoje aktivnosti i projekte prvenstveno brine o zdravlju i zaštiti prava mladih, stoga nam je važno da su mladi što bolje educirani o različitim izazovima koji se danas nameću.

Komentiraj